De band

Scouting Drumband Den Haag bestaat uit een vrolijke mix van kinderen, jongeren en volwassenen. Vanaf 7 jaar is het mogelijk om toe te treden tot de band. Een groot aantal leden zijn ook bij andere scoutinggroepen in de regio actief. Om lid te worden van de band hoef je nog geen lid te zijn van Scouting.

Bij ons maak je leuke optredens mee, zowel bij Scouting activiteiten als bij andere evenementen. Meestal in de regio Den Haag, maar ook elders in Nederland zoals tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Soms treden we zelfs op in het buitenland. Elk jaar is er een grandioos concours waar alle scoutingbands van Nederland aan deelnemen om tegen elkaar te strijden voor de hoogste eer. Scouting Drumband Den Haag doet hier elk jaar aan mee.

Muziek repertoire

De Scouting Drumband Den Haag heeft een gevarieerd repertoire. We spelen blazers-, tambour- en lyramarsen, maar we spelen ook muziek uit populaire films en gezellige meezingliedjes.

Voor de optredens voor Sint Maarten en Sinterklaas hebben we uiteraard een passende speellijst!

Bezetting

De volgende instrumenten worden momenteel in de band bespeeld:
Koperblazers: Cornet, Trompet, Bariton, Sousafoon, Trombone
Houtblazers: Saxofoon, Dwarsfluit 
Slagwerk: Snaretrom, Quad, Grote trom, Tenor trom , Bekkens, Beatring, Lyra

Organisatie

De band staat onder muzikale leiding van het instructieteam.

Het instructieteam zorgt voor de opleiding van nieuwe leden tot volwaardige muzikanten en staat garant voor de muzikale kwaliteit. Onder de leiding van het instructieteam worden de nieuwe muziekstukken ingestudeerd. Ook geeft het team les in marcheren.

Tijdens de optredens wordt de band geleid door de tambour-maître. De tambour-maître loopt voor de band uit en verzorgt het samenspel.

De bandbegeleiding zorgt er voor dat publiek op veilige afstand van de band blijft en zij regelen het verkeer zodat de band veilig op de weg kan lopen. Ook wijzen zij de te lopen route en zorgen zij voor de innerlijke mens. Het uitdelen van flyers nemen zij ook voor hun rekening.

Bestuur

Het Bestuur van Scouting Drumband Den Haag bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Bernd Deuten
Secretaris: Rick Ek
Penningmeester: Harrie van Dommelen
Algemeen Bestuurslid: Anita Lazarom
Algemeen Bestuurslid: Daan Groen

De “Stichting ter belangenbehartiging Scouting Drumband Den Haag” is het overkoepelend orgaan waaronder de Scouting Drumband Den Haag valt, en draagt zorg voor de continuïteit.

De stichting bestaat uit: Rick Ek, Jeroen Renes, Harrie van Dommelen, Bernd Deuten en Piet Lock.

Gedragscode Scouting Nederland

Vertrouwenspersoon Scouting Nederland